No s'ha pogut conectar la BD degut a: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)